קורס בניסים ברוח שיטת נביטה

"ניסים הם טבעיים. כשאין הם מתרחשים, משהו השתבש".

(מתוך "עקרונות הניסים", ספר הקורס בניסים)

a-course-in-miracles(9) הקורס בניסים הוא מכשיר לימוד לכיוונון מחדש של התודעה  זהו מדריך התנסותי ליישום יומיומי של חזרה למצבנו הטבעי כיצורים בריאים כפי שהננו מטבענו המקורי

שיטת נביטה היא גישה טיפולית הרותמת את כוח החיים הפועל בתוכנו לתהליכי ריפוי ושינוי.

הקורס בניסים ושיטת נביטה הם ככלים שלובים המאפשרים התנסות חווייתית ביצירה וטיפוח של נתיבי צמיחה חדשים במכלול האנושי שלנו, גוף, נפש רוח, כהיבטים משלימים של הוויה אחת .

."בריא" הוא הניתן לבריאה והבראה

הבריאות היא יכולתם הטבעית הניסית של גוף ונפש להתרפא מאליהם. רוח היא כינוי קצת מופשט לכוח החיים הסמוי העומד מאחורי כל צמיחה והחלמה. אנו נהנים מפעולתה בקרבנו במידה בה אנו מאפשרים זאת..

בקורס נחווה מגע מחודש של מקומות המנותקים מכוח החיים, המאפשר גם לחוות אהבה, התרגשות, שימחה, יצירתיות ויצריות.

הקורס הינו כלי רב עוצמה למדריכים ומטפלים.